Educatief pakket

Hoe praat je met kleuters over de dood, los van een verlieservaring?
Hoe leer je kleuters omgaan met de dood?
Hoe geef je de dood een plaats in de kleuterklas?

We willen allemaal onze kinderen zo goed mogelijk voorbereiden op het leven. We leren ze lezen, schrijven, spelen, delen, enz… Maar leren we ze ook omgaan met de dood?

Ieder mens wordt ooit geconfronteerd met de dood. Daarom leren we er best zo vroeg mogelijk mee omgaan.

Kleuters zijn nog veel te jong om met de dood te moeten bezig zijn…

Dat zouden we wel willen. Maar ook kleuters staan met hun kleine beentjes volop in het grote leven. Ze horen en zien wat er rondom hen gebeurt en worden dus ook met de dood geconfronteerd.

Wij geloven dat het beter is om los van een verlieservaring, de dood als deel van het leven in de klas te brengen. Zo doorbreek je reeds de onwennigheid lang voor het moment dat jullie met een eventuele verlieservaring te maken krijgen. Deze verlieservaring kan je dan beter opvangen, want de onwennigheid is niet meer.

Praten over de dood is toch altijd een triestige, serieuze zaak…

Kleuters hebben de magische gave om heel serieuze onderwerpen, spelend en fantasierijk, of juist heel nuchter en alledaags te benaderen. Maar dat je misschien niet goed weet hoe dit aan te brengen, dat begrijpen wij helemaal. Daarom lanceren we een nieuw educatief pakket om leerkrachten, ouders maar ook grootouders hierbij te helpen. Dit educatief pakket is gemaakt voor de kleuterklas, maar kan ook daarbuiten gebruikt worden.

Omdat we geloven dat dit hard nodig is.

www.doodgewoonindeklas.be