Lucas’ blog: Koning voor altijd

Lucas Bruyland (° 27 maart 2008) kreeg de diagnose kanker eind mei 2013. Hij streed – met tussenpozen – tegen de ziekte tot hij op 6 januari 2016 overleed. Gedurende die periode hielden wij een blog bij om de vele mensen die met Lucas – en met ons – meestreden en -leefden op de hoogte te houden.

De blog bevat het relaas van een unieke periode uit Lucas’ en ons leven, vol vreugde en verdriet, strijdvaardigheid en onmacht, hoop en ook wanhoop.

Ook na zijn overlijden willen we deze blog online houden:
*voor onszelf, als dagboek van een helse periode …
*voor zijn twee jongere zussen, Ruth en Noa, die vele vragen hebben over deze periode en het ooit op een dag zelf zullen kunnen lezen …
*voor de vele andere gezinnen die met kanker te maken krijgen en er misschien hoop, informatie, inspiratie of gewoon herkenning uit kunnen halen …
*En natuurlijk uit eerbetoon aan Lucas, die zo dapper gevochten heeft.