Wat doen wij?


Verdriet om de dood
kan je niet zomaar wegnemen
je kan het wel helpen dragen 
door de dood te verwoorden.

Lucas for Life vzw vindt zijn oorsprong in het levensverhaal van Lucas Bruyland (2008-2016). Lucas overleed aan de gevolgen van kanker. Lucas werd behandeld in het UZ Gasthuisberg (Leuven) en nadien ook thuis onder begeleiding van het Kites Team van UZ Leuven.Palliatieve thuiszorg voor kinderen onder de aandacht brengen

Een goed uitgebouwde palliatieve thuiszorg voor kinderen is van essentieel belang om zowel het kind als de ouders de nodige ondersteuning te geven in zowat het zwaarste proces dat ze kunnen doormaken. Hierbij gaat het zowel om medische en materiële ondersteuning, als emotionele en psychologische zorg.
Lucas for Life vzw wil deze thematiek onder de aandacht brengen.

Een goed uitgebouwde palliatieve thuiszorg voor kinderen kost geld. De huidige werking van kinderpalliatieve teams is slechts gedeeltelijk structureel gefinancierd. Een groot deel van hun middelen moeten zij uit giften en schenkingen halen.
Lucas for Life vzw wil actief fondsen werven ten behoeve van palliatieve thuiszorg voor kinderen.Fondsen werven ten voordele van palliatieve thuiszorg voor kinderen.Ziek zijn, niet meer beter worden en sterven bespreekbaar maken met en bij kinderen en jongeren

Praten over doodgaan is moeilijk. Niemand heeft het er graag over en niemand kan met zekerheid zeggen wat doodgaan is en wat er daarna volgt. Toch worden we er allemaal mee geconfronteerd, veraf, maar helaas ook soms heel nabij.
Lucas for Life vzw wil ziek zijn, niet meer beter worden en doodgaan bespreekbaar maken met en bij kinderen en jongeren. Hierbij staan eerlijkheid en openheid centraal.
We maakten daarom een educatief pakket om de dood met kleuters bespreekbaar te maken.

Lucas heeft, zoals vele kinderen die met ernstige ziektes geconfronteerd worden, heel erg dapper en onbevangen gestreden. Zijn verhaal is een inspiratiebron voor andere kinderen, maar ook volwassenen, die tegen levensbedreigende aandoeningen moeten vechten.
Lucas for Life vzw wil zijn nagedachtenis levend houden en blijven inspireren met zijn vechtlust en levensvreugde.Lucas’ nagedachtenis levend houden