Onze partners

Lucas for Life vzw dankt zijn ontstaan, oprichting en bestaan aan heel wat vrienden en partners, zonder wiens steun, vertrouwen en aanmoediging de vzw en haar projecten nooit gerealiseerd zouden kunnen worden.

Wij vermelden dan ook graag onze partners:

Het KITES team zet zich dagdagelijks in voor de palliatieve thuiszorg voor kinderen. Zij vormen de brug tussen de huisarts(-en) en hulpverleners aan het thuisfront enerzijds en de zorgende instanties in het ziekenhuis.


Het KU Leuven Universiteitsfonds beheert alle steunfondsen van KU Leuven. Meer dan wie ook beseffen de medewerkers van het fonds dat het wetenschappelijk onderzoek, de innovatie en het beheer van het eeuwenoude patrimonium onmogelijk is, zonder de gulle giften van talrijke schenkers.


raad & daad vzw helpt verenigingen en KMO’s de bomen door het administratieve en juridische bos te zien. U kan bij deze warme organisatie bijvoorbeeld terecht met uw vragen en uitdagingen inzake vzw-statuut, vrijwilligersstatuut, UBO, GDPR, contracten, administratieve ondersteuning en nog veel meer.


Rebus is al meer dan 30 jaar dé referentie van individuele studiebegeleiding in Leuven.


Stichting tegen kanker werkt op drie domeinen die aan kanker gerelateerd zijn:

  • wetenschappelijk onderzoek
  • begeleiden van patiënten en familie
  • opsporing en preventie


Wij danken bovendien iedereen die ons in alle stilte (financieel) steunt en aanmoedigt.